THG AB är ett import- och grossistföretag med inriktning mot kvalitetsprodukter och få mellanled.
Vår målgrupp är främst återförsäljare av säkerhetsprodukter inom Skandinavien.