Tensby Handelsgruppen AB fokuserar på import av kvalitetselektronik inom säkerhetsbranschen. Företaget har sedan starten 2003 marknadsfört och försålt inbrottslarm till återförsäljare med mycket positivt gensvar.
Målsättningen är att leverera produkter som för slutanvändaren inte innebär problem vare sig det gäller handhavande av larmen eller när det gäller den tekniska kvalitén. Samtidigt har syftet varit att hålla en attraktiv prisbild för såväl våra kunder som våra kunders kunder, detta görs genom att ha få mellanled från tillverkare till slutkund.
Grundaren av Tensby Handelsgruppen, Hans Tensby, har jobbat inom säkerhetsbranschen i över 20 år och har under den tiden arbetat med en rad olika larmsystem. Det som fick honom att börja leta efter ett eget larm var att de som han fann på marknaden inte levde upp till de tekniska förväntningarna i form av driftsäkerhet och enkelt handhavande för slutkunden samt att priserna inte var anpassade till det stora flertalet av "normala" villaägare runt om i Sverige.
År 2002 började han sin resa runt om i världen och till år 2003 hade han funnit ett system som uppfyllde det han sökte. Larmet namngavs till Sverige Larmet, då målet är att samtliga boende i Sverige ska ha råd och kunna handha larmet utan att det ska kännas besvärligt eller skrämmande.